Käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT CityApp

  1. Yleistä

CityApp -sovellus on mobiililaitteissa toimiva sovellus sähköiseen asiointiin ja siihen liittyvään maksunvälitykseen. Sovelluksen omistaa Linjeapp Oy (jäljempänä “Palveluntarjoaja”, y-tunnus 3174349-9). 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan CityApp-sovelluksen käyttöön. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja.

CityApp-sovellusta käyttämällä hyväksyt nämä käyttöehdot. Mikäli meillä on tarve muuttaa ehtoja, informoimme aina asiasta sinulle CityApp-sovelluksessa. CityApp-sovelluksessa voit maksaa vaihtoehtoisilla maksutavoilla eri kauppiaiden (jäljempänä “Kauppias”) myymiä palveluita tai tuotteita. CityApp-sovellusta käyttäessäsi sitoudut noudattamaan myös valitsemasi maksutavan ja kyseisen Kauppiaan sopimusehtoja. 

  1. Sopimuksen osapuolet ja sopimuksen synty

Sopimuksessa on kolme (3) osapuolta: Palveluntarjoaja, ostamasi palvelun tuottaja eli Kauppias ja sinä kuluttajana (jäljempänä “Asiakas”). Palveluntarjoajan rooli on ainoastaan välittää lippuja ja niihin liittyviä maksuja. Sopimus syntyy vasta kun hyväksyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot sekä Palveluntarjoajan että ostettujen lippujen Kauppiaan (valitun alueen joukkoliikenteen) osalta. Palveluun liittyvät käyttöehdot löytyvät mobiilisovelluksen Profiili osiosta. 

  1. Edellytykset sopimuksen syntyyn

Kun olet rekisteröitynyt palveluun, saat oikeuden käyttää CityApp-sovellusta ja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä kulloinkin voimassa olevia muita soveltuvia ehtoja. Sinun tulee rekisteröitymisvaiheessa olla 15 vuotta täyttänyt ja oikeustoimikelpoinen. Alle 15-vuotias voi käyttää sovellusta ainoastaan huoltajan suostumuksella. Sinulla tulee lisäksi olla voimassa oleva matkapuhelinnumero CityAppn rekisteröitymistä varten. Sekä Palveluntarjoajalla että Kauppiaalla on oikeus tarkistaa henkilöllisyytesi, mikäli voimassa oleva lainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuden tai edellyttää sitä. Sovellusta saa käyttää ainoastaan yksityistä käyttöä varten ja laillisiin tarkoituksiin. Sovellus on henkilökohtainen, ja ainoastaan sinulla on oikeus käyttää omaa sovellustasi. 

  1. CityAppin käyttö

Joukkoliikenteen lippu ja muut ostot

Lippu tulee voimaan heti hyväksytyn ostotapahtuman jälkeen. Varmista, että lippu on mobiililaitteessasi ennen liikennevälineeseen nousua ja että mobiililaitteesi kello on oikeassa ajassa. Liikennevälineeseen noustessasi luetaan QR-koodi mobiililaitteesi näytöllä olevalta lipulta. Tarvittaessa näytä voimassa oleva lippu mobiililaitteen näytöltäsi kuljettajalle tai tarkastajalle. 

Maksaminen tapahtuu Visa, Visa Electron tai Mastercard -maksukortilla (debit tai credit), jossa on aktivoituna verkkomaksuominaisuus. Olet vastuussa CityApp-sovellukseen antamiesi tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tämä koskee esimerkiksi maksukortin numeroa, matkapuhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi kaikista nimen, henkilötietojen, osoitteen tai muiden yhteystietojesi muutoksista kirjallisesti, sähköpostilla tai CityApp-sovelluksessa. Tämän sopimuksen hyväksymällä annat Palveluntarjoajalle oikeuden tarkistaa henkilö-, osoite- ja luottokelpoisuustietosi jokaisen maksutapahtuman yhteydessä. Mikäli antamasi tiedot eivät ole oikein tai sinulla on luottohäiriömerkintöjä, on palveluntarjoajalla oikeus estää CityApp-sovelluksen käyttö. Lippua ostaessasi saldon tulee riittää koko lipun maksamiseen. CityApp-sovellus tunnistaa sinut ja tallentamasi maksukortit maksaessasi tuotetta. Maksupalveluun tallennettuja tietoja ovat maksukortin numero ja viimeinen voimassaolopäivä. CityApp-sovellukseen ei tallenneta muita maksukorttiin liittyviä tietoja. Ostotapahtumien kuitit löytyvät CityApp-sovelluksesta. Lipun ostoa ei voi perua. Ennen maksun vahvistamista sinun tulee tarkistaa valitsemasi vyöhykkeet ja asiakasryhmä. Lipulla voi matkustaa rajattomasti lipussa näkyvän voimassaoloajan aikana sillä vyöhykevälillä, jolle lippu on hankittu. Lipulla voi vaihtaa toiseen liikennevälineeseen sen voimassaoloaikana. Lipun voimassaolon päätyttyä, saat matkustaa matkan loppuun lipun voimassaolovyöhykkeillä, mutta vaihdot eivät ole enää sallittuja. Mikäli mobiililaitteessasi ei ole verkkoyhteyttä, sen kello on väärässä tai siinä ei ole riittävästi virtaa, sinun tulee hankkia lippusi toisella ostotavalla ennen matkan aloitusta. Mikäli ostat lippusi CityApp-sovelluksesta, tulee sinun huolehtia, että edellä mainitut asiat toimivat asianmukaisella tavalla.

Kun otat CityApp-sovellusta käyttöösi, sinun tulee luoda sitä varten oma salasanasi. Salasana on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle. Sinun tulee säilyttää salasanasi huolellisesti ja siten, ettei kenelläkään muulla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa tai käyttää sitä. Salasanaa ei saa kirjoittaa muistiin puhelimen yhteyteen tai säilyttää sitä mobiililaitteessa. Sinun tulee myös huolehtia, että mobiililaitteesi on turvallisesti suojattu ulkopuolisilta henkilöiltä. Sinulla tulee ilmoittaa välittömästi Palveluntarjoajalle, mikäli salasanasi on saattanut joutua jonkun toisen henkilön haltuun. Ilmoitus voidaan tehdä milloin tahansa ilmoittamalla suljettava salasana sähköpostilla osoitteeseen tuki@cityapp.fi. Ilmoitus on lähetettävä samasta sähköpostiosoitteesta, joka löytyy omista tiedoistasi CityApp-sovelluksesta. Kun Palveluntarjoaja on jäädyttänyt tilisi, saat siitä sähköposti-ilmoituksen. Palveluntarjoajan asiakaspalvelusta saat ohjeet tilisi uudelleen avaamiseen. Palveluntarjoaja voi jäädyttää tilisi myös ilman ilmoitustasi, mikäli Palveluntarjoaja epäilee väärinkäytöksiä. Palveluntarjoaja ilmoittaa tilisi jäädyttämisestä välittömästi. CityApp-sovellusta käyttäessäsi sinun on noudatettava myös muita itseäsi velvoittavia sopimusehtoja, kuten esimerkiksi pankin, operaattorin tai luotonantajan sopimusehtoja. 

Sinun tulee säännöllisesti valvoa CityApp-sovelluksella tekemiäsi maksutoimeksiantoja ja ilmoittaa Palveluntarjoajalle oikeudettomasta maksutapahtumasta välittömästi. Mikäli havaitset, että CityApp-sovelluksella antamasi maksutoimeksianto on toteutettu virheellisesti, tulee sinun ottaa välittömästi yhteyttä siihen maksutapaa tarjoavaan yritykseen esim. luottokorttisi myöntäneeseen pankkiin, jonka olet liittänyt käyttäjätiliisi. Pankki tai maksutapaa tarjoava yritys selvittää virheellisesti toteutetut maksutapahtumat. 

  1. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja voit irtisanoa sopimuksen milloin tahansa poistamalla CityApp-sovelluksen. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi, jos olet olennaisesti rikkonut CityApp-sovelluksen käyttämiseen liittyviä ehtoja. 

  1. Immateriaalioikeudet

Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki immateriaalioikeudet kehittämäänsä CityApp-sovellukseen, sen järjestelmään, siihen liittyvään tekniikkaan, sopimuksiin ja dokumentteihin, joihin sinulla on pääsy tämän sopimuksen perusteella. Asiakas hyväksyy ja ymmärtää, ettei hänellä ole oikeutta myydä edelleen tai kaupallisesti muuten hyödyntää CityApp-sovellusta ja siihen kuuluvia sisältöjä. CityApp-sovelluksen taustalla olevaan ohjelmistoon (lähdekoodi) ei myönnetä käyttäjälle minkäänlaista käyttöoikeutta. 

  1. Vahingonkorvausvastuu ja vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa CityApp-sovelluksen käyttöön liittyvistä tiedonsiirron ongelmista, käytön estymisestä, puutteellisuudesta tai sovelluksen virheellisestä toiminnasta. Palveluntarjoajan vastuu sinua tai kolmansia osapuolia kohtaan on rajattu välittömiin vahinkoihin ja CityApp-sovelluksen kautta ostamasi lipun hintaan. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu viranomaisen toimenpiteestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytymisestä, lakosta, työsulusta, boikotista, kauppasaarrosta tai muusta yhtä merkittävästä ja epätavallisesta Palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä. 

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Kauppiaan myymistä tuotteista ja palveluista, niiden laadusta tai toimituksesta, vaan Palveluntarjoajan tehtävä tässä palveluketjussa on ainoastaan lippujen ja niihin liittyvän maksupalvelun välittäminen. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Asiakkaan ja Kauppiaan välisistä sopimuksista. Mahdollisista palautuksista, reklamaatioista ja kauppasumman palauttamisesta sinun tulee sopia suoraan Kauppiaan kanssa. Sinun ja Kauppiaan välistä sopimusta koskevissa riidoissa vaatimukset tulee osoittaa aina Kauppiaalle. Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa kanna vastuuta Asiakkaan ja Kauppiaan välisestä riidasta, sopimuksesta tai Kauppiaan sopimusvelvoitteista. 

  1. Reklamaatiot

Lippujen ostamiseen ja maksujen välittämiseen liittyvät reklamaatiot tehdään sähköpostitse osoitteeseen tuki@cityapp.fi. Reklamaatio tulee tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun olet havainnut virheen lipun ostossa tai maksutoimeksiannon välittämisessä, kuitenkin viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Reklamaatio ostamastasi tuotteesta tai palvelusta tulee osoittaa Kauppiaalle. 

  1. Sovellettava laki ja riitatilanteet

Sinun ja Palveluntarjoajan väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti vakituisen asuinpaikkasi käräjäoikeudessa Suomessa. 

Yhteystiedot

LinjeApp Oy

Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori

tuki@linjeapp.fi

Scroll to Top